Google+

Quản trị chiến lược

Tìm lại giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Đăng bởi Admin
vào ngày 05/12/2012
1 ý kiến
Khủng hoảng kinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp quay trở lại với những giá trị cốt lõi của mình. Chủ đề “Lợi nhuận từ giá trị cốt lõi” là điểm nhấn trong cuốn sách cùng tên của Jimmy Allen và Chris Zook viết và xuất bản vào đầu năm 2001, chính xác là tại thời điểm bong bóng Internet bùng nổ, báo hiệu cuộc khủng hoảng tài chính thời điểm đó

Mô hình kim cương của Michael Porter

Đăng bởi Admin
vào ngày 25/11/2012
0 ý kiến
Mô hình kim cươnglà một mô hình kinh tế phát triển bởi Michael Porter trong cuốn sách của ông Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia, nơi ông xuất bản lý thuyết của ông về lý do tại sao các ngành công nghiệp cụ thể trở nên cạnh tranh tại các địa điểm cụ thể. Sau đó, mô hình này đã được mở rộng bằng cách khác học giả.

Các chiến lược cạnh tranh

Đăng bởi Admin
vào ngày 25/11/2012
1 ý kiến
Các chiến lược cạnh tranh chính đó là: chiến lược chi phí thấp nhất, chiến lược khác biệt hoá sản phẩm, nhu cầu tiêu dùng và khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược phản ứng nhanh

Ma trận QSPM

Đăng bởi Admin
vào ngày 25/11/2012
0 ý kiến
Ma trận QSPM sử dụng các dữ liệu đầu vào từ những phân tích ở các bước hình thành ma trận IFE và EFE để giúp các chiến lược gia quyết định khách quan chiến lược nào trong số các chiến lược có khả năng thay thế là chiến lược hấp dẫn nhất và xứng đáng để DN theo đuổi nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của mình

Fanpage G+

Fanpage FB

Kế hoạch marketing trực tuyến

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email:
Website:
Công ty:
Dịch vụ:
Ngân sách:
Yêu cầu: